Decanaat

Op het Zuider Gymnasium begeleiden wij leerlingen bij de profielkeuze en het kiezen van een vervolgstudie. Wij helpen je te ontdekken wat je kunt en wat je wilt.

Aan het eind van derde klas kies je een van de vier profielen:
- Cultuur & Maatschappij
- Economie & Maatschappij
- Natuur & Gezondheid
- Natuur & Techniek

In speciale keuzebegeleidingslessen word je bij je keuze begeleid door de decaan, studiecoördinator en mentor. Ook organiseren we in de derde klas een zogeheten profielweek, waarin alle activiteiten in het teken staan van de profielkeuze. We bezoeken dan ook een universiteit. Voordat je een definitieve profielkeuze maakt, vergadert het docententeam erover. Ook voeren we hierover nog een gesprek met jou en je ouders.

In de vierde en vijfde klas bezoeken alle leerlingen opnieuw een universiteit. Daarnaast kun je deelnemen aan de Studiebeurs Rotterdam, een groot voorlichtingsevenement in Rotterdam, waar bijna alle vervolgopleidingen zich presenteren. Je kunt je verder inschrijven voor extra programma’s aan universiteiten, zoals Lapp-Top van de Universiteit Leiden, de Junior TU Delft en (online) proefstuderen. 

In de vijfde en zesde klas kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben, studiekeuzegesprekken voeren met speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van de Erasmus Universiteit. Al deze activiteiten maken deel uit van de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) die onderdeel is van het examenprogramma.

Een belangrijke site voor zowel jou als je ouders is http://www.calvijnvreewijk.dedecaan.net. Deze site biedt actuele informatie van hogescholen en universiteiten. Ook kun je hier opdrachten maken die helpen bij het maken van de juiste profiel- en studiekeuze (het digitaal portfolio). Verder kunnen leerlingen en ouders via deze site corresponderen met de decaan. Onze decaan, mw. M.H. van Kranen-Biesheuvel, is ook bereikbaar via e-mail: m.h.van.kranen@calvijn.nl