Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens het schooljaar zijn er diverse gesprekken tussen de ouders en de mentoren. Verder is er tweemaal per schooljaar een ouderavond waarin u kunt spreken met vakdocenten van uw kind.

In de oudergesprekken over uw zoon of dochter komt ook het zogeheten begeleidingsplan van uw kind aan de orde. Als u een gesprek wilt over uw kind buiten de officiële uitnodigingen van school om, kunt u altijd een afspraak maken met de mentor, studiecoördinator of iemand anders uit ons team.

CSG Calvijn en het Zuider Gymnasium geven ouders ook de gelegenheid mee te praten over ontwikkelingen en beleid in het onderwijs. Dit kan in de ouderkring. Deze kring verzorgt zelf een voorzitter en secretaris. Eén van de ouders is vertegenwoordiger voor de ouderraad van CSG Calvijn. Deze ouderraad overlegt met ouders van de andere Calvijnscholen over zaken die alle Calvijnscholen aangaan. Het e-mailadres van de ouderkring van het gymnasium is ouderkring.gymnasium@edu.calvijn.nl