Ons onderwijs

Bij ons op school is het normaal dat leren leuk is en iedereen zijn best doet. Onze docenten bekijken samen met leerlingen wat hen motiveert en wat hun talenten zijn. Zo volgt iedereen een persoonlijk onderwijsprogramma om het beste uit zichzelf te halen.

Gedifferentieerd lesgeven en vakoverstijgende samenwerking zijn dan ook kernbegrippen in ons onderwijs. Manieren waarop onze docenten lesgeven zijn bijvoorbeeld door klassikale instructie, leerlingen te laten samenwerken of hen individueel te laten leren. Daarnaast zetten we onderzoekend leren en ICT in en besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Onze docenten bezoeken ook elkaars lessen en overleggen met elkaar over het onderwijs aan getalenteerde leerlingen. Daarnaast bezoeken we ook andere Begaafdheidsprofielscholen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo leren we ook van elkaar!