Masterclass

Sommige hoogbegaafde en slimme kinderen hebben extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld om beter te leren plannen en organiseren of om beter te leren samenwerken. Ook is het belangrijk om erachter te komen welke leerroute zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. In onze speciale masterclass leren ze dat. Door deze klassen kleiner te houden hebben zowel docenten als mentoren meer ruimte voor individuele aandacht.

Slechts een klein deel van de bevolking is meer- of hoogbegaafd. Soms vallen leerlingen daardoor buiten de groep of voelen zich ‘eenzaam en onbegrepen’. Op de basisschool wordt hun niet altijd voldoende uitdaging geboden. In onze masterclass krijgen deze leerlingen wél de begeleiding die zij nodig hebben.

De masterclass bestaat niet alleen uit hoogbegaafde leerlingen, maar ook uit andere slimme gymnasiasten. Behalve een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes per klas, wordt bij het vormen van de klassen ook gekeken welke leerlingen het beste bij elkaar in een groep passen, bijvoorbeeld qua leeftijd, persoonlijkheid, zorgbehoefte en sterke/zwakke punten. We vinden het namelijk heel belangrijk dat de klas een veilige, stimulerende omgeving is waarin leerlingen het beste van zichzelf kunnen en durven laten zien. Onze docenten besteden extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en dagen de leerlingen uit om hun talenten verder te ontwikkelen.