Aanmelden en toelating

Met een vwo-advies van je basisschool kun je je aanmelden op het Zuider Gymnasium. De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 loopt van 5 maart tot en met woensdag 14 maart 2018. Meer informatie over de inschrijfdata en -tijden vindt u in de agenda

We volgen bij de aanmelding en toelating de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Meer informatie is te vinden op de website van FOKOR 

Als er zich meer leerlingen aanmelden dan dat er plaatsen zijn in onze brugklassen, hebben leerlingen die het pregymnasium van onze school met goed gevolg hebben doorlopen, voorrang. 

Alle leerlingen die zich inschrijven voor de Masterclass, worden met hun ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen, bespreken we de verwachtingen en behoeftes en is er uiteraard ruimte voor vragen. 

Als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, wordt goed gekeken of we aan de zorgplicht kunnen voldoen. De afweging en beslissing hierover worden per leerling gemaakt, dus ook hierbij leveren we maatwerk. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de conrector dhr. C.K. van den Berg via c.k.van.den.berg@calvijn.nl of 010-4190077.