Aanmelden en toelating

Met een vwo-advies van je basisschool kun je je aanmelden op het Zuider Gymnasium. Meer informatie over de aanmelding en inschrijving voor het schooljaar 2018-2019 zal in september 2017 op deze pagina geplaatst worden.

We volgen bij de aanmelding en toelating de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Meer informatie is ook te vinden op de website van FOKOR Daar is ook de klachtenregeling van de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2016-2017 te vinden en kan een klachtenformulier worden gedownload.

Alle leerlingen die zich inschrijven voor de Masterclass, worden met hun ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen, bespreken we de verwachtingen en behoeftes en is er uiteraard ruimte voor vragen. 

Als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, wordt goed gekeken of we aan de zorgplicht kunnen voldoen. De afweging en beslissing hierover worden per leerling gemaakt, dus ook hierbij leveren we maatwerk. 

Heb je nog vragen? Of voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar wil je toch graag naar het Zuider Gymnasium? Neem dan contact op met de onderwijsteamleider van de onderbouw, dhr. C.K. van den Berg via c.k.van.den.berg@calvijn.nl of 010-4190077.